Consumer Electronics Customers


Jingxun Software
Millet
Wang's
VTech
Fuji high
East Gathering
Konexin
East Asia Group
Beauty Law
Zhuo Yi
WKK
GroupSence
Gore Acoustics Co., Ltd.